תהלים מזמור קלז

מאת 10 דקות תנ"ך בקהילת מרכז נריה, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 16 בדצמבר 2019