מ"היינו כחולמים" ל"היינו שמחים"-הרב אלחנן סמט

מאת המכללה האקדמית הרצוג, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 בדצמבר 2019