עזרא פרק א (1-7) הצהרת כורש

מאת תנוכו פדגוגיה חדשה, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 בדצמבר 2019