שיר השירים א', ספרדי ירושלמי

מאת Hagay Yair Batzri, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 13 בינואר 2020