929 שמואל פרקים א - ז. שמואל - מנער לנביא ולמנהיג

מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 13 בינואר 2020