הרצח הפוליטי שלא היה: דוד ושאול

מאת Megalim Institute מכון מגלי"ם, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 20 בינואר 2020