היהודים באים - שאול המלך ובעלת האוב

מאת כאן 11 - תאגיד השידור הישראלי, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 20 בינואר 2020