שאול ובעלת האוב

מאת מרים בלומנטל, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 20 בינואר 2020