פיסיקה: מכניקה כבידה תנועת לוויינים- חלק ב'

מאת צוות קמפוס סינכרוני, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 22 במרץ 2020