דניאל שרשבסקי - ספר תהלים פרק א 15.9.20

מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 באוקטובר 2020