תרגול מילות היחס מבגרות קיץ 18 בלשון!!

מאת לשונימי הכנה לבגרות בלשון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 במאי 2021

.