בגרות בלשון שם המספר מילות יחס תרגול

מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 במאי 2021

.