הויכוח על תכנית אוגנדה בקונגרס הציוני השישי

מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 במאי 2021