פגישתו של הרצל עם שר הפנים הרוסי ויאצ'סלב פלוה

מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 במאי 2021