בגרות 1997 שאלה 3 תנע

מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 28 במאי 2021