בגרות 1994 שאלה 3 תנע ואנרגיה

מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 28 במאי 2021