מהו סקלר ומהו ווקטור

מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 31 ביולי 2014

להשלים