שימור אנרגיה במעגל אנכי

מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 16 בנובמבר 2015

להשלים