עמוד 328 תרגיל 41-מטוטלת

מאת Amit Sella, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 4 בינואר 2016

להשלים