מודלים חישוביים - הגדרות בסיסיות

מאת Netanel Itzhak, הועלה ע"י תומר רונן בתאריך 27 באוגוסט 2014

00:00 פתיחה
00:14 הגדרות
01:28 פעולות על שפות
03:01 סיכום