מבוא ל javascript

javascript היא שפת תסריט המאפשרת הרצת קוד ללא הידור ישירות על הדפדפן של המשתמש.

מטרות:
הלומדים ידעו לשלב תסריט בדף HTML בעזרת תגית script.
הלומדים ידעו מתי מופעל תסריט JS וע"י מי.
הלומדים ידעו להצהיר על משתנים ולהכניס לתוכם ערכים.
הלומדים ידעו להשתמש בפקודות alert, ו prompt.
הלומדים יכירו את טיפוסי המשתנים הקיימים ב JS ויבינו כיצד הם נקבעים.
הלומדים יבינו את משמעותו של אופרטור '+' עבור סוגי משתנים שונים.

שיעורים

10:08 מדריך JavaScript - שיעור 1 מבוא לתכנות מאת Shay Shperber, הועלה ע"י איתמר בנית
02:56 מדריך javascript - שיעור 5: סוגי משתנים מאת אלי נעים - מדריך לתכנות, הועלה ע"י איתמר בנית
06:01 משתנים ב javascript מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית
08:46 מבוא ל javascript מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית
04:20 מדריך javascript - שיעור 4: משתנים מאת אלי נעים - מדריך לתכנות, הועלה ע"י איתמר בנית
04:36 מדריך javascript - שיעור 2: תגיות מאת אלי נעים - מדריך לתכנות, הועלה ע"י איתמר בנית
01:12 מדריך javascript - שיעור 3: alert מאת אלי נעים - מדריך לתכנות, הועלה ע"י איתמר בנית
01:54 מדריך javascript - שיעור 1: הקדמה מאת אלי נעים - מדריך לתכנות, הועלה ע"י איתמר בנית