הוראת ביצוע מותנה

כאן נלמד כיצד ניתן לקבוע האם קטע קוד כלשהו יבוצע ע"י המחשב באמצעות ביטויים בוליאניים.
מטרות:
- הלומדים ידעו להשתמש בהוראת ביצוע מותנה בתכנית כך שפקודות מסוימות יבוצעו או לא בהתאם לקלט מן המשתמש.
- הלומדים יכירו את תחביר הוראת ביצוע מותנה לסוגיו (פקודה בודד או קטע קוד, עם ובלי else).

שיעורים

12:35 if statement c# part 1 פקודת התנאי חלק מאת Ilan Tam, הועלה ע"י איתמר בנית
05:51 הוראת התנאי if סי שרפ שיעור 2 if+else מאת Ilan Tam, הועלה ע"י איתמר בנית
06:26 התנאי if בשפת #C מאת אופק חיים, הועלה ע"י איתמר בנית
08:16 מדריך ג'אוה למתחילים - פרק 4 - if,else מאת Nadav Ba, הועלה ע"י איתמר בנית
04:54 מדריך C# סי שארפ למתחילים חלק 3 - תנאים Control fl מאת How To Code, הועלה ע"י איתמר בנית
05:36 קורס C# : 7. תנאי if מאת Dany Maor, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

03:44 הוראת התנאי if סי שרפ שיעור 3 מאת Ilan Tam, הועלה ע"י איתמר בנית