הוראות ביצוע מותנה

בפרק זה נלמד כיצד ניתן לשלוט בתכנית מחשב פשוטה ולרגום לתכנית לבצע או לא לבצע קטעי קוד בהתאם לתנאים שנגדיר.