הוראת ביצוע מותנה מקוננת

כאן נראה כי ניתן להכניס הוראות ביצוע מותנה זו בתוך זו.
מטרות:
- הלומדים יבינו מה המשמעות של הרכבת תנאים ויכירו דוגמה לצורך בכך.
- הלומדים ידעו לכתוב תכנית ובה הוראת ביצוע מותנה מקוננת.

שיעורים

15:48 מקונן if בשפת #C מאת Ilan Tam, הועלה ע"י איתמר בנית