משתנה תווי - תחביר בסיסי

כאן נכיר את טיפוס המשתנה התווי - משתנה המכיל תו בודד. נלמד כיצד להצהיר עליו וכיצד להשתמש בו.
מטרות:
- הלומדים ידעו כיצד להצהיר על משתנה תווי, להכניס לתוכו ערכים, לקלוט לתוכו ערכים מן המשתמש ולהציג את ערכו כפלט.