משתנים תוויים

בפרק זה נעסוק במשתנים תוויים - משתנים המאחסנים בתוכם תו בודד.