המרת משתנה תווי לערך שלם

כאן נלמד כיצד ניתן להמיר משתנה תווי למספר שלם ומה המשמעות של פעולה זו.
מטרות:
- הלומדים ידעו כי תווים מיוצגים באמצעות קוד מספרי.
- הלומדים ידעו להמיר את ערכו של משתנה תווי לערך שלם.
- הלומדים ידעו להמיר את ערכו של מספר שלם לתו.

שיעורים

13:21 תווים - Chars (שפת #C) מאת פרקטיקיו - קורסים מקצועיים במחשבים - תכנות וניהול רשתות, הועלה ע"י איתמר בנית