משמעותם של מספרים פסאודו-רנדומיים

כאן נבין את הקושי שביצירת מספרים אקראיים במחשב, וכיצד בכל זאת ניתן להשתמש במספרים אקראיים.
מטרות:
- הלומדים ידעו מה משמעות "פסאודו-רנדומי" ובאיזה אופן היישום של מחולל מספרים אקראיים משפיע על אופן השימוש הנכון בו.