מחולל מספרים אקראיים

בפרק זה נלמד כיצד ניתן לייצר באמצעות המחשב מספרים אקראיים