מבני בקרה ב javascript

בפרק זה נעסוק במבני בקרה בסיסיים ב javascript:
- הוראות ביצוע מותנה (if).
- הוראות ביצוע חוזר (לולאות).

מטרות:
הלומדים ידעו לשלב בתסריט javacsript פקודות ביצוע מותנה ושערים לוגיים.
הלומדים ידעו לשלב בתסריט javacsript פקודות ביצוע חוזר (for, while).

שיעורים

07:32 מדריך JavaScript - שיעור 4 מבוא לתכנות - לולאות מאת Shay Shperber, הועלה ע"י איתמר בנית
10:21 מדריך JavaScript - שיעור 2 מבוא לתכנות מאת Shay Shperber, הועלה ע"י איתמר בנית
03:46 קורס javascript - שיעור 21: לולאת while מאת אלי נעים - מדריך לתכנות, הועלה ע"י איתמר בנית
11:30 לימוד JS בסיס - מה היא לולאת WHILE וFOR מאת מאנקיס - לימוד HTML 5 , פלאש , PHP , JAVA SCRIPT , CSS - עופר שלי מדריך / מורה פרטי, הועלה ע"י איתמר בנית
05:53 קורס javascript - שיעור 20: לולאת for מאת אלי נעים - מדריך לתכנות, הועלה ע"י איתמר בנית
05:32 לולאות בשפת javascript מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית