לולאת for

בחלק זה ניפגש בפעם הראשונה עם לולאות - הוראות הגורמות לקטעי קוד מסוימים להתבצע מספר פעמים רב.
מטרות:
- הלומדים ידעו מדוע יש צורך בלולאות.
- הלומדים ידעו לכתוב לולאת for עם מספר קבוע של חזרות.
- הלומדים ידעו לכתוב לולאת for עם מספר חזרות שייקבע ע"י המשתמש.
- הלומדים ידעו לעקוב בעזרת טבלה אחר ריצתה של לולאת for.

שיעורים

06:06 C# loop לולאות - שימוש במונה הלולאה מאת Ilan Tam, הועלה ע"י איתמר בנית
07:06 C# the FOR loop part1 לולאת מאת Ilan Tam, הועלה ע"י איתמר בנית
06:05 מדריך ג'אוה למתחילים 7 - לולאת for מאת Nadav Ba, הועלה ע"י איתמר בנית
06:09 לולאת for רגילה ומקוננת בשפת #C מאת אופק חיים, הועלה ע"י איתמר בנית
04:19 קורס C# : 8. לולאת for מאת Dany Maor, הועלה ע"י איתמר בנית
04:22 אופן פעולתה של לולאת for מאת life michael, הועלה ע"י איתמר בנית
20:51 לולאת FOR בשפת JAVA - שיעור 1 מאת Mariam Khateeb, הועלה ע"י mariam khateeb
30:05 לולאות- FOR בשפת JAVA מאת Mariam Khateeb, הועלה ע"י mariam khateeb

הדגמות

06:37 the FOR loop part 2 לולאת מאת Ilan Tam, הועלה ע"י איתמר בנית
24:13 c# תרגילים של לולאת אינדקס מאת newclassvideo, הועלה ע"י איתמר בנית