הוראות ביצוע חוזר

בפרק זה נלמד כיצד ניתן לבצע בתכנית מחשב קטע קוד מסוים מספר פעמים