מונה

כאן נלמד להשתמש במשתנה על מנת לספור כמה פעמים התרחש אירוע מסוים במהלך ריצת לולאה.
מטרות:
- הלומדים ידעו מה חשיבותו של מונה.
- הלומדים ידעו לכתוב לולאה הכוללת שימוש פשוט במונה.
- הלומדים יבינו את הצורך באתחול המונה.