צובר

כאן נלמד להשתמש במשתנה על מנת לסכום כמות מסוימת במהלך ריצת לולאה.
מטרות:
- הלומדים ידעו מה שימושיותו של צובר.
- הלומדים ידעו לכתוב לולאה הכוללת שימוש פשוט בצובר.
- הלומדים יבינו את הצורך באתחול הצובר.

שיעורים

08:26 C# loop שימוש בצובר בלולאות מאת Ilan Tam, הועלה ע"י איתמר בנית