מציאת ערך קיצון

כאן נלמד להשתמש במשתנה על מנת למצוא ערך קיצוני כלשהו מתוך סדרת נתונים המתקבלת במהלך ריצת לולאה.
מטרות:
- הלומדים ידעו מדוע אנו עשויים להידרש למציאת ערך קיצון.
- הלומדים ידעו לכתוב לולאה ובה יישמר ערך קיצון של סדרת נתונים כלשהי.
- הלומדים יבינו את הצורך באתחול המשתנה הבו נשמר הערך הקיצון.
- הלומדים ידעו כיצד לאתחל ערך קיצון במקרה שתחום הנתונים אינו מוגבל.

שיעורים

11:24 maximum minimum c# loops בעיות מקסימום ומינימום מאת Ilan Tam, הועלה ע"י איתמר בנית