מציאת ערך נלווה לערך קיצון

בפרק זה נלמד כיצד למצוא ערך הנלווה לערך קיצון. למשל, מהו משקלו של האדם הגבוה ביותר שנקלט ע"י התכנית.
מטרות:
- הלומדים ידעו כיצד לממש מציאת ערך נלווה לערך קיצון בלולאה.