משתנים בוליאניים - הצהרה ושימוש

כאן נכיר משתנים מטיפוס חידש - המכילים אחד משני ערכים בלבד - אמת או שקר.
מטרות:
- הלומדים ידעו מה מכיל משתנה בוליאני.
- הלומדים ידעו כיצד להצהיר על משתנים בוליאניים, כיצד להכניס לתוכם ערכים וכיצד ניתן להשתמש בהם בהוראות ביצוע מותנה ובלולאות while.

העמקות

08:09 bit vs byte מאת Nadav Ba, הועלה ע"י איתמר בנית