משתנים בוליאניים

בפרק זה נלמד כיצד להשתמש במשתנים בוליאניים - משתנים המכילים אחד משני ערכים - אמת או שקר.