אובייקטים קבועים בשפת javascript

שפת javascript מכילה אובייקטים (עצמים) קבועים. כל אובייקט מכיל תכונות (משתנים) ופעולות (פונקציות). שימוש באובייקטים אלה מאפשר לשנות תכונותיהם בעזרת קוד javascript.

מטרות:
הלומדים ידעו מהו אובייקט (עצם).
הלומדים ידעו להשתמש באובייקטים קבועים של javascript:
- אובייקט window:
  - הלומדים ידעו להשתמש בתכונת status.
  - הלומדים ידעו להשתמש בפעולות prompt, alert,
- אובייקט document:
  - הלומדים ידעו להשתמש בתכונות style של אובייקט body.
  - הלומדים ידעו להשתמש בפעולה document.write.
הלומדים ידעו ליצור באופן דינמי (בהשפעת קלט מן המשתמש) תגיות ב HTML.
הלומדים ידעו ליצור באופן דינמי (בהשפעת קלט מן המשתמש) תגיות מורכבות ב HTML - טבלה למשל.

שיעורים

09:45 אובייקטים ב JS מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית