משתנים בוליאניים - השמה ישירה מתוך תנאי

כאן נראה קיצור דרך להשמת ערכים במשתנים בוליאניים בהתאם לקיומו של תנאי כלשהו.
מטרות:
- הלומדים ידעו לכתוב פקודת השמה המכניסה ישירות את ערכו של תנאי בוליאני למשתנה.