תנועה שוות מהירות למקוטעין

בפרק זה נתמקד בגופים הנעים במהירות קבועה, ובשלב מסוים משנים מיידית מהירותם ונעים במהירות אחרת.
מטרות:
- הלומדים ידעו לייצג תנועה שוות מהירות למקוטעין באמצעות תרשים מקום זמן.
- הלומדים ידעו לייצג תנועה שוות מהירות באמצעות משוואות מקום זמן.

שיעורים

06:46 קינמטיקה: תנועה קצובה למקוטעין ומהירות ממוצעת מאת רם סעדון, הועלה ע"י איתמר בנית
05:04 תנועה שוות מהירות למקוטעין מאת Newton Rulezz, הועלה ע"י איתמר בנית
13:57 [פיזיקה לבגרות] מכניקה - תנועה במהירות קבועה 🚚 מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

23:50 פיזיקה כיתה י - גרף מקום זמן מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית