תנועה שוות מהירות

בפרק זה נעסוק בהגדרת תנועה קצובה, תנועה שוות מהירות ותנועה שוות מהירות למקוטעין ונלמד לתאר תנועה כזו באמצעות כלים מתמטיים.