קינמטיקה

תחום הקינמטיקה עוסק בתיאור מתמטי של תנועת גופים. החל מהגדרת המושג מקום ועד תיאור מהירות ותאוצה כוקטורים דו מימדיים.