תרשים מהירות זמן והקשר בינו לבין תרשים מקום זמן

בפרק זה נלמד על תרשים מהירות זמן.
מטרות:
- הלומדים ידעו לשרטט תרשים מהירות זמן עבור תנועה שוות מהירות למקוטעין.
- הלומדים ידעו כיצד נראה תרשים מהירות זמן בו המהירות משתנה.
- הלומדים ידעו להתאים תרשימי מהירות זמן לתרשימי מקום זמן המתארים את אותה התנועה.

שיעורים

20:33 ייצוג גרפי של תנועה קצובה מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
07:42 תרשים מהירות זמן מאת Aviv Nachman, הועלה ע"י איתמר בנית
03:02 גרף מהירות זמן מאת Newton Rulezz, הועלה ע"י איתמר בנית