תרשים מהירות זמן

בפרק זה נטפל בתרשים מהירות זמן - משמעותו והקשר שלו להעתק.