תרשים מקום זמן בתנועה שוות תאוצה

בפרק זה נלמד כיצד נראה תרשים מקום זמן בתנועה שוות תאוצה.
מטרות:
- הלומדים ידעו כי תרשים מקום זמן לתנועה שוות תאוצה הוא פרבולי, ויבינו כיצד הפרמטרים של התנועה קובעים את מראה הגרף.
- הלומדים ידעו מה משמעות נקודות החיתוך עם הצירים.

שיעורים

19:46 גרפים תנועה שוות תאוצה מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
06:52 תנועה מואצת נוסחאות וגרפים, מקום זמן מאת רם סעדון, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

17:38 גרף מהירות זמן שוות תאוצה מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

09:54 תאוצה בעיה 16 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
05:40 תאוצה גרפים בעיה 3 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
07:49 תאוצה גרפים בעיה 2 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית