תנועה שוות תאוצה

בפרק זה נעסוק בהגדרת המושג תאוצה וניסוח משוואות שיתארו תנועת גוף בתאוצה קבועה