מציאת מהירות רגעית מתוך נתוני מקום זמן

כהכנה למציאת תאוצת הכובד, נלמד כיצד ניתן למצוא מהירות רגעית מתוך נתוני מקום זמן שנמצאו בניסוי.
מטרות:
- הלומדים יבינו את הקושי בקביעת תאוצה מתוך נתוני ניסוי.
- הלומדים ידעו כיצד להעריך מהירות רגעית באמצעות חישוב מהירות ממוצעת.
- הלומדים ידעו לתרגם נתוני מקום זמן לנתוני מהירות זמן.

פתרונות תרגילים

26:46 פיזיקה שאפשר להבין - פיתרון שאלת בגרות בתנועה בתאו מאת פיזיקה שאפשר להבין, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

16:05 מבוא לרשם זמן מאת יאירקרין פותרפיזיקה, הועלה ע"י איתמר בנית