מבוא לרשם זמן

מאת יאירקרין פותרפיזיקה, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 28 בינואר 2019