תפיסות היסטוריות לגבי נפילה חופשית

נפילת עצמים העסיקה את האדם במשך אלפי שנים.
בפרק זה נכיר שתי תפיסות היסטוריות מרכזיות לגבי נפילת גופים.
מטרות:
- הלומדים יכירו את תפיסתו של אריסטו לגבי תאוצת גופים בנפילה חופשית.
- הלומדים יכירו את תפיסתו של גלילאו לגבי תאוצת גופים בנפילה חופשית.

הדגמות

05:29 הנפילה הלא חופשית מאת Newton Rulezz, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

03:23 Misconceptions About Falling Objects מאת Veritasium, הועלה ע"י איתמר בנית